nasıl emekli olurum

SGK Erken Emeklilik Şartları

Erken Emeklilik

Erken emeklilik, emeklilik için gerekli olan şartları yani prim günü ve yıl şartlarını tamamlamış ancak yaşı bekleyen emekli adaylarına verilen haktır.

Erkeklerin erken emeklilik şartları ile kadınların erken emeklilik şartları farklıdır.

Erkeklerin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

- En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak

- 3600 gün prim ödemiş olmak

- 55 yaş şartını yerine getirmektir.

-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasına yerine getirenler 56 yaşında,

-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,

-24.05.2008-23052011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,

-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

-24.05.2014 tarihlerinden sonra yerine getirecek olan erkekler de 60 yaşında erken emekli olabilirler.

Kadınların Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

- En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak

- 3600 gün prim ödemiş olmak

SGK Emeklilik için Gerekli Belgeler

EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emeklilik belgesi (sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırılmış ve mühürlenmişi olacak)

(Hizmetle İlgili Bilgiler bölümünde belirtilen terfiler ve tarihleri hiyerarşik bir düzende aslına uygun olarak yazılacak)

3 adet fotoğraf

Maaş ve emekli ikramiyesini alacağı banka şubesini belirtir dilekçe

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Erkekler için askerlik hizmetini gösterir belgesi

Askerlik hizmetini borçlanmış ise borçlanma belgesi ile birlikte ödeme çizelgesi

Memuriyete başladığı tarihte mezun olduğu okul ile şu anda mezun olduğu okula ait tasdikli diploma suretleri

Varsa ve sigortalı hizmeti memuriyet hizmetiyle birleştirilmiş ise söz konusu hizmeti gösterir belge ile birlikte kesenek farklarının yatırıldığına ilişkin dekont

İkametgah belgesi

Kurum kimliği

Son yorumlar

İçeriği paylaş