nasıl emekli olurum

SGK Emeklilik için Gerekli Belgeler

EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emeklilik belgesi (sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırılmış ve mühürlenmişi olacak)

(Hizmetle İlgili Bilgiler bölümünde belirtilen terfiler ve tarihleri hiyerarşik bir düzende aslına uygun olarak yazılacak)

3 adet fotoğraf

Maaş ve emekli ikramiyesini alacağı banka şubesini belirtir dilekçe

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Erkekler için askerlik hizmetini gösterir belgesi

Askerlik hizmetini borçlanmış ise borçlanma belgesi ile birlikte ödeme çizelgesi

Memuriyete başladığı tarihte mezun olduğu okul ile şu anda mezun olduğu okula ait tasdikli diploma suretleri

Varsa ve sigortalı hizmeti memuriyet hizmetiyle birleştirilmiş ise söz konusu hizmeti gösterir belge ile birlikte kesenek farklarının yatırıldığına ilişkin dekont

İkametgah belgesi

Kurum kimliği

Son yorumlar

İçeriği paylaş