kıdem tazminatı 2014

2014 Kıdem Tazminatı Tavanı

Bilindiği gibi 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede 2014 yılı için sadece taban aylıkta 175 TL zammın yanında enflasyon farkı verileceği de kararlaştırılmıştı.

2014 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Olacak

Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2014’te 3 bin 254 liradan 3 bin 429 liraya çıkacak.

30 yıllık ve tavandan maaş alan işçi 2013 Aralık yerine 2014 Ocak’ta emekli olursa 5 bin 250 lira daha fazla tazminat alacak.

İşte Sosyal Güvenlik uzmanı Sadettin ORHAN'ın konuyla ilgili yazısı:

5.250 lira fazla alırsınız

Soru: Sadettin Bey, yeni memur sözleşmesine göre, kamuda çalışan bir işçinin emekli olması halinde maaş miktarı nasıl olur? Eylül 2013'te emekli olanın mı yoksa Ocak 2014'te emekli olanın mı maşı yüksek olur? Memura verilen 175 liralık zam 2013 Eylül'de emekli olacak işçiye yansır mı? Bu anlamda kamu işçilerinin 2013'te mi yoksa 2014/Ocak'ta mı emekli olmasını tavsiye edersiniz? Fuat K.

Kıdem Tazminatı Görüşmeleri Rafa Kaldırıldı

Hükümet ile sendikalar arasındaki son üçlü danışma toplantısında, kıdem tazminatı fonu konusunda ipler koptu. Tazminata esas alınan gün sayısında anlaşılamayınca gündem taşeron işçilerin haklarına döndü.

İşçi konfederasyonları toplantıda kıdem tazminatında geri gidişin kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Türk-İş kıdem tazminatına esas alınan yıllık ücret oranının yüzde 8’den yüzde 4’e indirilmesini kabul etmeyeceklerini vurgularken DİSK, fona kökten karşı olduğunu belirtip yüzde tartışmasına girmedi.

Çelik ise, kıdemde yarı yarıya bir kayıp öngörmediklerini, ancak fona devirde sözkonusu oranda bazı değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Konfederasyonların geri adım atmaması üzerine kıdem tazminatı fonu tartışmalarına son verilmesi, taşeron işçilerin tazminat sorunlarına odaklanılmasına karar verildi.

2014 Kıdem Tazminatı Şartları ,Kıdem Tazminatı Kimlere Verilir

Kıdem tazminatı şartları nelerdir?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı uzun süre bir iş yerinde çalışanlar için büyük bir meblağa karşılık gelir ve çalışanlar için bir nevi emekli ikramiyesi yerine geçer. Fakat çalışanların bu haklarının yanmaması için kıdem tazminatı alabilme şartlarının yasayla belirlendiğini hatırdan çıkarmaması ve yasa hükümlerine riayet etmesi gerekmektedir.

İşçi, işveren tarafından, ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa,

İşçi, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayıcı sebeplerle işi bırakırsa,

İşçi, vatani görevi dolayısıyla işten ayrılırsa,

İşçi, emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa,

İşçi, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işi bırakırsa,

Kıdem Tazminatında Yenilere Fon Şartı

Hükümet kıdem tazminatında yeni modeli somutlaştırdı. Halen çalışan 12 milyon işçinin kıdem hakkına dokunulmayacak. Yeni işe girene fon zorunlu, eskilerde ise tercihe bağlı olacak

Sendikalar ve işveren kesiminin bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu'nda kıdem tazminatı, taşeron işçilerin durumu ve uzaktan çalışma modelleri masaya yatırıldı. Çalışma Bakanlığı'nın hazırlayıp taraflara sunduğu taslağa göre hükümet, kıdem tazminatında yeni model önerisini somutlaştırdı. Bireysel Kıdem Fonu Sistemi'yle tüm işçileri kapsayan, kazanılmış hakların korunduğu kıdem hesabına geçilecek. Halen çalışmayı sürdüren 12 milyon işçinin kıdem hakkına dokunulmayacak, yeni işe girene zorunlu, eskilerde tercihe bağlı olacak. Taşeron işçinin sorumluluğu alt işverende kalacak.

YENİLERİ BAĞLIYOR

Kıdem Tazminatında Yeni Formül Ne Olacak

Ali Babacan'ın kıdem tazminatı fonuna yüzde 25 devlet katkısı yapılabileceğini söylemesinin ardından yeni bir formül gündeme geldi.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı formüle göre, kıdem tazminatı için işçinin brüt ücretinin yüzde 8.3'üne karşılık gelecek şekilde prim toplanacak. Devlet, primin yüzde 25'ini (2,075 puan) karşılayacak.

Üçlü Danışma Kurulu'nun ardından işçi , işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan teknik komite çalışmalarını dün tamamladı. Toplantıda kıdem tazminatıyla ilgili yeni formül gündeme gelmedi. Hükümet, Üçlü Danışma Kurulu'ndaki sunumun dışında taraflara yeni bir öneri sunmadı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye, Hazine ve Kalkınma Bakanlığı'nın yeni bir formül üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Son yorumlar

İçeriği paylaş